სლოგანი "ნაბეღლავი ყველასია"
გრაფიკულად ესე გამოვსახე :
--------------
იდეის სიტყვიერი აღწერა : 
ნაბეღლავი მხოლოდ პახმელიასთან, რომ არ ასოცირდებოდეს, ავიღე ფოტო რომელიც ყველა ასაკში იწვევს დადებით ემოციას
როგორც მოხუცში ასევე მოზარდშიც, 
ამ ატრაქციონზე ზის სხვადასხვა ასაკის, სქესის და პროფესიის ადამიანი, "ყველას" მათ აერთიანებთ ჰაერში ფრენის სიმსუბუქის შეგძნება
რომელსაც იღებენ ატრაქციონზე,
ვთბლი რომ ნაბეღლავის დალევაც ერთგვარ სიმსუბუქეს და განტვირთას იწვევს. 
-------------
Zuka Chikvaidze / Design
ნაბეღლავი / Nabeghlavi
Back to Top